Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

  • Tuesday 28/12/2021

Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

A. Tạo mẫu hóa đơn:

Sau khi các bạn đăng ký tờ khai gửi lên CQT được chấp nhận theo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/quy-trinh-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78.html. Bước tiếp theo là tạo mẫu hóa đơn để chính thức xuất hóa đơn theo mẫu đã tạo.

Đăng nhập vào quản lý hóa đơn mới chọn mục Đăng ký Phát hành -> Mẫu hóa đơn như hình bên dưới
Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

Click vào Thêm mới để chọn mẫu hóa đơn
Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

Ví dụ chon mẫu một dòng thuế -> nhấn nút Chọn Mẫu sẽ ra như hình bên dưới

Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

Click vào chọn logo để up logo bên trái lại, theo kích thước và loại hình được quy định, nhập 2 số cuối của ký hiệu tùy thích, mặc định là YY. sau đó chọn Trạng thái là đã sử dụng để kích hoạt mẫu hóa đơn.

Có thể click vào tùy chỉnh thông tin và tùy chỉnh hiếu ứng đồ họa nếu thích. Sau khi chỉnh mẫu xong nhấn nút Lưu lại  để kết thúc tạo mẫu hóa đơn.

Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

B. Xuất hóa đơn
Sau khi tạo mẫu và kích hoạt mẫu hóa đơn thành công thì chính thức tạo hóa đơn và gửi hóa đơn lên CQT để cấp mã và để xuất cho người mua.
Đăng nhập vào quản lý hóa đơn chọn mục  Hóa đơn -> Hóa đơn GTGT bên menu trái như hình bên dưới.

Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

 

Click vào nút Lập hóa đơn để thêm mới hóa đơn như hình bên dưới

Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78
Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

Nhập thông tin người mua hàng, thông tin hàng hóa sau đó nhấn nút thêm mới để tạo mới 1 hóa đơn. Sau đó truy cập vào danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn cần ký phát hành

Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78

Sau khi cắm token vào và ký hóa đơn thành công, thì số hóa đơn sẽ tự động nhảy số, sau đó click vào hóa đơn đã ký gửi lên CQT để cấp mã

Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn và xuất hóa đơn theo thông tư 78