Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo tham quan ảo 360 độ (panorama) để upload lên hosting (bài viết tham khảo)

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo tham quan ảo 360 độ (panorama)

Có rất nhiều phần mềm tạo tham quan ảo nhưng 2 phần mềm Pano2VRPanotour Pro sẽ có nhiều chức năng và dễ sử dụng. Bài hướng dẫn này sẽ sử dụng phần mềm Panotour.

Mở Panotour lên vào File-> Add Panorama chọn ảnh các ảnh panorama bạn muốn tạo không gian ảo.

Các bạn nhấn vào Build ở phía trên để chọn nơi lưu trữ.Phần .Output các bạn chọn nơi lưu trữ các file 360 các bạn tạo và đặt tên file. Nhấn vào Build có bánh răng để tạo file. Xem lại thành phẩm của bạn.

Các bạn xem hình dưới chi tiết hơn:

Sau khi bạn tạo xong bạn có 2 file một file html và data để upload lên hosting. Các upload lên hosting các bạn xem hướng dẫn phía dưới.

2. Tải lên và xuất bản website tạo tham quan ảo 360 độ (panorama)

Các bạn tham khảo thêm các hướng dẫn liên quan upload file lên các hosting phổ biến thông dụng:

Bạn có thể tìm hiểu thêm cho mình nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

(Nguồn: thue studio)

P.A Việt NamWeb30s

3.3/5 - (3 bình chọn)
Exit mobile version