Hướng dẫn tạo trang xuất bản – site publisher trên Cpanel

  • Tuesday 03/03/2020

Bài Viết này hường dẫn tạo một trang website xuất bản trước một website với các mẫu sẵn đơn giản . Trong khi chờ upload website lên hoặc chờ thiết kế một website hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng

Sau khi đăng nhập vào quản trị host chúng ta vào >> Domain >> Site Publisher

Của sổ mới hiện ra với các mẫu website có sẵn ,  chúng ta có thể chọn một mẫu nào đó vừa ý mình . Sau đó nhậP các thông tin liên quan cần thiết , chọn màu , … Sau đó publish để xuất bản website ra .


Cuối cùng truy cập lại website trên trình duyệt để xem kết quả mình mới làm . Chúc bạn thành công !

Rate this post