Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn tạo user mới trong WordPress

Trong nhiều trường hợp bạn muốn tạo user mới trong WordPress để thành viên khác viết bài, hay tạo thêm 1 user quản trị chẵng hạn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu cũng như tạo thêm 1 hay nhiều user khác.

Tạo thêm user mới trong WordPress

Để tạo user mới  trong WordPress bạn truy cập vào admin WordPress, mục Users , Add New. Bạn điền các thông tin cho user này.

Ở những trường có required nghĩa là trường bắt buộc, bạn phải điền, còn những trường không có thì bạn điền hay không điền cũng được, các trường bắt buộc là user, email.

– Username : tên user đăng nhập

Email : địa chỉ Email.

First Name : Tên.

Last Name : Họ.

Website : địa chỉ Website.

Password : Mật khẩu. Bạn nhấp vào Show password mặc định WordPress sẽ tạo ra luôn một pass ngẫu nhiên, an toàn hoặc có thễ đặt 1 password phức tạp theo ý bạn.

Send User Notification : Bạn check vào Send the new user an email about their account để gửi một email thông báo tài khoản đến mail đăng ký.

Role : Nhóm user. Mỗi một nhóm sẽ có những quyền nhất định, bạn chọn nhóm user cho user này.

Sau khi điền xong bạn nhấp vào Add New User để thêm user này vào.

Điều cần phải biết khi phân quyền user trong WordPress

Chúng tôi hy vọng qua bài viết hướng dẫn này đã giúp bạn biết cách tạo user mới trong WordPress.

———————

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Các bài viết về WordPress: https://kb.pavietnam.vn/category/phan-mem/open-source/wordpress

Rate this post
Exit mobile version