Hướng dẫn thanh toán Ví điện tử Mobiví

  • Tuesday 09/10/2012

Bạn tham khảo link hướng dẫn: http://www.pavietnam.vn/vn/thanh-toan-bang-vi_dien_tu.html

1. Bạn vào trang http://www.pavietnam.vn/, Chọn dịch vụ cần mua, chọn “Đăng ký” cho vào giỏ hàng.

2. Chọn hình thức thanh toán bằng ví điện tử MobiVí khi thanh toán giỏ hàng
3. Đăng nhập ví điện tử của bạn khi hệ thống chuyển đến trang Checkout của MobiVí
4. Nhập Mã giảm giá nếu bạn có phiếu giảm giá (được gửi qua email) để tận hưởng những ưu đãi bất ngờ từ các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Chọn nút Kiểm tra để biết số tiền được giảm cho đơn hàng.
    Xin lưu ý: Số tiền được giảm sẽ được gửi trả về MobiVí của bạn sau khi bạn đã thanh toán toàn bộ số tiền của đơn hàng (số tiền trước khi được áp dụng mã giảm giá). Do đó số dư trong MobiVí của bạn cần phải     có đủ cho toàn bộ số tiền của đơn hàng để thực hiện thanh toán
5. Nhập Mã xác nhận (được gửi qua email và SMS nếu bạn có đăng ký sử dụng dịch vụ SMS), sau đó chọn nút Xác nhận để hoàn tất giao dịch

Nếu bạn chưa sở hữu ví điện tử MobiVí:
1. Xem thông tin giới thiệu về ví điện tử MobiVí
2. Đăng ký MobiVí trực tuyến hoặc tại các ngân hàng đối tác của MobiVí
3. Kích hoạt MobiVí và nạp tiền vào MobiVí để thanh toán trực tuyến