Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

HƯỚNG DẪN THAO TÁC ĐIỆN THOẠI YEALINK

HƯỚNG DẪN THAO TÁC ĐIỆN THOẠI YEALINK

 

1. THỰC HIỆN CUỘC GỌI

Sử dụng tai nghe dạng cầm tay (handset): Nhấc tai nghe Nhập số điện thoại, bấm nút #Send để gọi. (Nếu không bấm nút #Send thì chờ trong vòng 3s)
2. Sử dụng loa ngoài (speakerphone): Nhấn
  Nhập số điện thoại bấm nút #Send để gọi.
3. Sử dụng tai nghe dạng chụp đầu (headset): Nhấn :
 Nhập số điện thoại bấm nút #Send để gọi.

2. TRẢ LỜI CUỘC GỌI

  1. Sử dụng tai nghe dạng tay cầm (handset): Nhấc tai nghe.

  2. Sử dụng loa ngoài: Nhấn: 

  3. Sử dụng tai nghe dạng chụp đầu (headset): Nhấn : 

3. NGẮT CUỘC GỌI

  1. Sử dụng tai nghe dạng tay cầm (handset): Gác máy hoặc nhấn nút EndCall.

  2. Sử dụng loa ngoài: Nhấn  hoặc nhấn nút EndCall.

  3. Sử dụng tai nghe dạng chụp đầu (headset): Nhấn nút EndCall.

4. QUAY SỐ VỪA GỌI

Nhấn  để truy cập vào danh sách các số đã gọi -> nhấn  hoặc  để chọn mục mong muốn -> bấm  hoặc #Send để gọi.

5. NGẮT MICRO KHI ĐÀM THOẠI

1. Nhấn để vô hiệu hóa micro khi đang đàm thoại.
2. Nhấn 
 để kích hoạt lại micro.

6. CHUYỂN CUỘC GỌI

a. Chuyển thẳng.

 1. Nhấn hoặc Tran  -> nhấn số nội bộ cần chuyển -> Nhấn  hoặc Tran

 

b. Hỏi trước khi chuyển.

 

1. Nhấn  hoặc Tran -> nhấn số nội bộ cần chuyển, sau đó chờ để điện thoại gọi số nội bộ (hoặc nhấn phím gọi) hỏi người chuyển có đồng ý chuyển sau đó -> Nhấn  hoặc Tran để chuyển cuộc gọi.

 

 

7. ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG

1. Nhấn  khi đang trong cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của cuộc đàm thoại.
2. Nhấn 
 khi không thực hiện cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của tiếng reo khi có cuộc gọi đến.

 

 

Rate this post
Exit mobile version