Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thay đổi dns server trên card mạng máy tính cá nhân !

 Vì một lý do nào đó bạn không truy cập được trang web, bạn có thể thử thủ thuật thay đổi dns server trên card mạng sang 

Google dns : 

 Preferred DNS Server là: 8.8.8.8

– Alternate DNS Server là: 8.8.4.4

Open Dns :

– Preferred DNS Server là: 208.67.222.222

– Alternate DNS Server là: 208.67.220.220

Hoặc chọn “Obtain DNS server address automatically” để lấy dns mặc định của ISP cung cấp. 

 

 

 

 

Có thể bạn cần phải xóa cache dns, trình duyệt hoặc thậm chí restart lại máy PC cá nhân sau khi thực hiện.

 

4.5/5 - (190 bình chọn)
Exit mobile version