Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thay đổi document root trên directadmin

Mặc định khi bạn tạo hosting trên directadmin thì document root của user hosting là thư mục public_html. Vì lý do nào đó bạn không muốn sử dụng đường dẫn mặc định public_html để chứa source code website mà bạn sử dụng đường dẫn khác. Khi đó bạn có thể thay đổi document root bằng file .htaccess ( tham khảo tại đây ) hoặc bằng cấu hình chỉnh trực tiếp trong virtual host của hosting. Hôm nay mình hướng dẫn bạn thay đổi document root trong virtual host với chỉ vài thao tác đơn giản.

Bước 1: Bạn cần phải đăng nhập vào quản trị directadmin bằng user admin.

Sau đó bạn click chọn mục ” Custom HTTPD Configurations”

Bước 2: Bạn chọn tên domain hosting cần chỉnh.

Tại mục “Contents of the httpd.conf file” bạn sẽ thấy được toàn bộ virual host của hosting và document root mặc định là đường dẫn: /home/trangquang/domains/trangquangtay.xyz/public_html

Bước 3: Cấu hình

Để cấu hình bạn nhập vào khung “Httpd.conf Customization…” document root cần thay đổi. Ở đây mình sẽ đổi thành đường dẫn:/home/trangquang/domains/trangquangtay.xyz/public_html/public/ khi đó mình sẽ nhập đoạn sau và cho lưu lại.

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/public/|

Bước cuối: Kiểm tra.

Sau khi save bạn xuống mục “Contents of the httpd.conf file..” để kiểm tra lại document root của virtual host đã được thay đổi đường dẫn mới là thành công.

 

Tham khảo các hướng dẫn cho server

https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation

Tham khảo dịch vụ VPS – Server tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html

Nhận nhiều thông tin khuyến mãi – ưu đãi tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version