Hướng dẫn thay đổi document root với htaccess

  • Tuesday 05/10/2021

Làm cách nào để thay đổi Document root của hosting với file .htaccess?

Mặc định, trang web của bạn được tải từ thư mục public_html trên hosting. Thư mục public_html là document root hay còn được gọi là thư mục gốc chứa source web của bạn. Nếu bạn muốn giữ source của mình trong một thư mục con của public_html và không muốn thư mục con xuất hiện như một phần của URL đối với trang web của bạn, bạn có thể cấu hình bằng cách thêm các dòng sau vào file .htaccess bên trong thư mục public_html:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain-name.com$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain-name.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !folder/
RewriteRule (.*) /folder/$1 [L]

Trong các dòng trên, bạn thay thế các dòng sau:

domain-name.com – thay thế bằng tên miền của bạn
folder – thay thế bằng tên của thư mục con chứa source của bạn

Tham khảo thêm các bài viết kiến thức về sử dụng Hosting tại đây

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post