Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Cloudpanel và mật khẩu root cloud VPS trên KVM

Bạn đang sử dụng Cloud VPS và đang được quản trị trên nền tảng ảo hóa KVM nhưng bạn quên mật khẩu Cloudpanel và mật khẩu quản trị root của VPS.

Hướng dẫn thực hiện việc thay đổi mật khẩu Cloudpanel và mật khẩu root cloud VPS trên KVM

Bước 1: Đăng nhập vào trang Cloudpanel https://cloudpanelxxxx.superdata.vn:4083

Trang này Chúng tôi đã cung cấp cho Quý Khách khi đăng ký dịch vụ. Quý Khách đăng nhập với thông tin đã được cung cấp. Nếu Quý Khách không nhớ mật khẩu có thể dùng chức năng “Forgot Password” bên dưới phần Login. Mật khẩu mới sẽ được gửi về email đăng ký dịch vụ, Quý Khách vui lòng kiểm tra toàn bộ hộp thư để nhận được mật khẩu Cloudpanel mới để đăng nhập. Sau đó Quý Khách có thể thực hiện thay đổi mật khẩu Cloudpanel mới cho trang Cloudpanel và mật khẩu root cho VPS.

Đăng nhập với mật khẩu Cloudpanel KVM

Bước 2: Sau khi Quý Khách đăng nhập được trang Cloudpanel, Quý Khách có thể thực hiện change lại pass của trang Cloudpanel như sau:

Tại màn hình quản trị VPS Quý Khách chọn “Account Password”. Sau đó nhập mật khẩu mới và chọn ô “Change Password” để lưu lại.

Thay đổi mật khẩu Cloudpanel

Nếu Quý Khách không thay đổi gì có thể bỏ qua bước này

Bước 3a: Thay đổi mật khẩu root của VPS.

Giao diện quản trị Controlpanel

Thực hiện thay đổi mật khẩu root VPS

Bước 3b: Trường hợp quý khách sử dụng bản kvm cao hơn sẽ có giao diện khác và thực hiện các bước change pass tương tự như sau:

Thực hiện thay đổi mật khẩu root VPS

———————————————————————————————————————————————-

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.
Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website.
Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version