Hướng dẫn thay đổi mật khẩu hosting trên Plesk

  • Saturday 01/02/2020

Bạn đã có mật khẩu hosting nhưng bạn không thích mật khẩu đó và muốn thay đổi mật khẩu? Bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dễ dàng sau:

Ví dụ: PA Việt Nam có hosting tên ktpa.pavietnam.vn và muốn thay đổi mật khẩu hosting

Bước 1: Đăng nhập quản trị hosting

link http://ktpa.pavietnam.vn:8880 hoặc https://ktpa.pavietnam.vn:8443

Thông tin đăng nhập đã gửi về mail chủ thể của quý khách khi hoàn tất đăng ký dịch vụ

Bước 2: Ở vào mục “Logged in as”  trên cùng, click chọn vào dấu mũi tên kế bên ktpa.pavietnam.vn. Sau đó, chọn Edit Profile

Bước 3: Cập nhật mật khẩu mới cho hosting ở mục Password Confirm password. Sau đó click OK.

  • Generate: Dùng để hệ thống tạo ngẩu nhiện mật khẩu mới

  • Lưu ý: Mật khẩu phải đảm bảo có ký tự đặc biệt (@,$,%,..), chữ HOA (N,M,V,…), chữ thường (u,g,b,…), số (0,5,2,..), phải trên 8 ký tự.


Chúc bạn thành công!