Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thay đổi password và Quota email trên Directadmin

Bài viết này sẽ Hướng dẫn thay đổi password và Quota email trên Directadmin

– Đầu tiên cần truy cập vào hosting sau đó tại mục E-Mail Management => click chọn E-Mail Accounts

– Sau khi truy cập E-Mail Accounts sẽ thấy danh sách account email đang sử dụng

Để thay đổi password email, trong phần Password/Quota => chọn change

– Tại đây có thể thực hiện thay đổi password và quota cho email

Link tham khảo thêm:

https://kb.pavietnam.vn/da-tao-tai-khoan-email-tren-directadmin.html

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version