Hướng dẫn thay đổi port cyberpanel 8090 thành port bất kỳ

  • Friday 10/03/2023

Port Cyberpanel mặc định là 8090 và nếu bạn muốn đổi thành port bất kỳ hết sức đơn giản với các thao tác sau:

Hướng dẫn thay đổi port cyberpanel 8090

Bước 1:Allow port cyberpanel mới vào firewall.

Bạn đăng nhập vào quản trị control cyberpanel với port mặc định 8090. Để thay đổi port khác trước tiên bạn cần cấu hình allow port trên firewall trước. Ở ví dụ này chúng tôi sử dụng port 9999 thay cho port mặc định 8090.

portcyberpanel_h1

Để allow port bạn chọn vào mục Security —> Firewall. Sau đó đặt tên rule firewall và chọn giao thức tcp và port cần thay đổi vào.

portcyberpanel_h2

Sau khi bạn nhấn “Add” hoàn tất sẽ xuất hiện dòng rule vừa thêm.

portcyberpanel_h3

Bước 2: Cấu hình port cyberpanel.

Để change port trên Cyber panel bạn vào mục “Server Status” –>Change port

portcyberpanel_h4

Sau đó bạn nhập port cần thay đổi vào mục “Port” —>Change

portcyberpanel_h5

Bạn chờ hệ thống sẽ cho cập nhật port mới. Sau khi hoàn tất sẽ hiển thị như hình sau.

portcyberpanel_h6

Như vậy bạn đã thay đổi port cho cyber panel hoàn tất. Bây giờ bạn có thể truy cập cyber panel với port mới.

 

Tham khảo các hướng dẫn cho server

https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation

Tham khảo dịch vụ VPS – Server tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html

Nhận nhiều thông tin khuyến mãi – ưu đãi tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post