Hướng dẫn thay đổi quyền truy cập vào micro trên Android dùng trình duyệt chrome

  • Thursday 23/04/2020

Hướng dẫn thay đổi quyền truy cập vào micro trên Android dùng trình duyệt chrome

Khi sử dụng dich vụ online30s bạn tham gia vào phòng họp online khi thấy có thông báo cho phép truy cập vào micro và âm thanh, nếu vô tình click vào nút không cho phép, dẫn đến bị trình duyệt chặn làm cho bạn không thể nói trong lúc họp hoặc dạy được. Để khắc phục lỗi trên có thể xem video chi tiết hướng dẫn sau:

Rate this post