Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền Quốc tế

  • Wednesday 23/05/2012

Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền Quốc tế

– Bạn đăng nhập vào Control Panel quản lý domain để thay đổi thông tin whois : http://dotvn.pavietnam.vn

– Bạn chọn Tab ” Whois”  để thay đổi các thông tin cần thay đổi. Sau đó bạn chọn ” Cập nhật”

Hoặc Bạn có thể thay đổi thông tin whois domain Enom tại Http://domain.pavietnam.vn

– Bạn chọn tab ” Contact Infomation ”

– Chọn Edit để chỉnh lại các thông tin cần thay đổi.

PS: Khi thay đổi thông tin bạn chú ý về các thông tin nhập vào chính xác, chú ý các khoảng trắng.

Domain quốc tế Bạn cần nhập thông tin không dấu.