Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền .VN

  • Wednesday 23/05/2012

Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền .VN

– Để thay đổi thông tin tên miền .VN trong trang hỗ trợ khách hàng.

  + Bạn thay đổi tại trang https://support.pavietnam.vn

  + Bạn nhìn Menu phải, Click ” Thông tin liên lạc “,  Sau đó Bạn cập nhật thông tin cần đổi.

– Để thay đổi thông tin whois ( thông tin trên website www.vnnic.vn của VNNIC).

  + Bạn làm form thay đổi thông tin liên hệ có xác nhận của chủ thể, nếu là cá nhân kèm theo CMND photo

  + Bạn gửi thông tin cần thay đổi tại  https://support.pavietnam.vn, chúng tôi ghi nhận và sẽ thay đổi cho bạn.