Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s] Hướng dẫn thêm chatbot khi đang chat với khách hàng

Tính năng này chỉ có trên giao diện V2. Cho phép Quý khách vừa chat với khách hàng vừa có thể thêm chatbot. Trong quá trình chat các câu hỏi nào thường gặp Quý khách có thể click add ngay để tạo chatbot cho các tình huống tương tự về sau.

Để sử dụng. Quý khách cần phải đang bật chatbot trên tài khoản của user. Vào Menu, kéo xuống dưới và tich on mục Chatbot

Có 2 cách để thao tác thêm chatbot khi đang chat với khách hàng

Cách 1 :

– Rê chuột vào vùng tin nhắn của khách hàng sẽ xuất hiện icon dấu +, Quý khách click vào để tiến hành thêm chatbot

 

– Hệ thống sẽ tự động lấy nôi dung tin nhắn làm tiêu đề và cú pháp cho chabot

– Quý khách có thể sửa lại phần cú pháp cho phù hợp và bắt được nhiều tình huống câu chat khác nhau.

– Nhập phần trả lời bên dưới

– Nhấn nút Save / Save and Run

 

Cách 2: 

– Quý khách chọn vùng tin nhắn của mình (đã chat với khách hàng), sau đó click nút “Add chatbot” Phía trên

– Hệ thống sẽ tự động lấy nội dung tin nhắn này làm câu trả lời cho chat bot

– Quý khách cần nhập thêm tiêu đề, và keyword cho chatbot theo rule Quý khách đặt ra cho trường hợp này.

– Nhấn nút Save để lưu lại chatbot

 

Xem video hướng dẫn add chat bot trong lúc chat
 
Rate this post
Exit mobile version