Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thêm cột trạng thái trên Outlook

Bạn có nhận thấy các biểu tượng phong bì nhỏ trước khi mỗi thư email biến mất khỏi danh sách thư trong Microsoft Outlook 2013 không? Đó là do cột trạng thái Đã đọc / Chưa đọc bị ẩn. Đôi khi, các biểu tượng phong bì cũng có thể vô tình biến mất trong Outlook 2007 hoặc 2010. Ở đây tôi sẽ chỉ cho bạn các bước về cách thêm cột trạng thái Đã đọc / Chưa đọc và khôi phục biểu tượng phong bì nhỏ trong danh sách thư của Microsoft Outlook.

Giao diện cột trạng thái trên Outlook một số phiên bản.

Danh sách thư trong Outlook 2010

Danh sách thư trong Outlook 2013

Hướng dẫn các bước thêm cột trạng thái trên Outlook

Để hiển thị các cột trạng thái Đã đọc / Chưa đọc và thêm các biểu tượng phong bì nhỏ trước email trong danh sách thư, vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Chuyển sang chế độ xem Thư và mở một thư mục thư trong chế độ xem Thu gọn bằng cách nhấp vào Thay đổi góc nhìn > gọn nhẹ trên Xem tab (hoặc Xem > Chế độ xem hiện tại > Câu Hỏi/Nội Dung “*” trong Outlook 2007).

Bước 2: Nhấp vào Thêm Cột nút trên View tab.

Lưu ý: Trong Outlook 2007, bấm vào Xem > Chế độ xem hiện tại > Tùy chỉnh chế độ xem hiện tại, và sau đó nhấp vào Filed trong hộp thoại Tùy chỉnh Chế độ xem bật lên.

Bước 3: Trong hộp thoại Hiển thị Cột bật lên,

(1) Đảm bảo Các trường thường dùng được chọn trong Chọn các cột có sẵn từ cái hộp;

(2) Nhấp để đánh dấu Đọc mục (hoặc Biểu tượng trong Outlook 2010 và 2007) trong Các cột có sẵn cái hộp;

(3) Nhấp vào Thêm Nút;

(4) Nhấp vào OK để thoát khỏi hộp thoại này.

Sau khi định cấu hình cài đặt chế độ xem, bạn sẽ quay lại thư mục thư. Sau đó, các biểu tượng phong bì nhỏ được thêm vào danh sách Thư. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới.

Ghi chú: Để xóa cột Đã đọc / Chưa đọc (hoặc phong bì nhỏ) khỏi danh sách thư trong Outlook 2013, bạn có thể xóa Đọc vật phẩm (hoặc Biểu tượng mục trong Outlook 2007 và 2010) từ Hiển thị các cột này theo thứ tự sau: trong hộp thoại Hiển thị Cột.

Quý khách có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Rate this post
Exit mobile version