Hướng dẫn thêm server vào hệ thống backup

  • Monday 22/08/2016

Để thêm server vào hệ thống, bạn chỉ cần thao tác như sau

Chọn mục Server chọn tiếp Add Server sau đó nhập tên của server vào ô Server Name và nhập IP Server/VPS của bạn vào Host NameIP

Ô Port Number các bạn giữ nguyên vì đây là cổng mặc định kết nối với phần mềm trên server (Agent).

Click Creat