Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thêm server vào hệ thống backup

Để thêm server vào hệ thống, bạn chỉ cần thao tác như sau

Chọn mục Server chọn tiếp Add Server sau đó nhập tên của server vào ô Server Name và nhập IP Server/VPS của bạn vào Host NameIP

Ô Port Number các bạn giữ nguyên vì đây là cổng mặc định kết nối với phần mềm trên server (Agent).

Click Creat

Rate this post
Exit mobile version