Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn thêm xóa sửa và phát hành hóa đơn

Hướng dẫn thêm xóa sửa và phát hành hóa đơn

Để tạo mới, cập nhật, xoá và ký phát hành hoá đơn thì tham khảo chi tiết video sau:

4.5 / 5 ( 147 bình chọn )
Exit mobile version