Hướng dẫn tự thiết lập VPN bằng công cụ OpenVPN

  • Saturday 01/02/2020

Hướng dẫn tự thiết lập VPN bằng công cụ OpenVPN

VPN là gì

Bạn tham khảo thông tin VPN là gì, tại sao cần VPN tại đây

Cài đặt OpenVPN

Tải file cài đặt về server và cài đặt Openvpn:
cd /root
wget http://swupdate.openvpn.org/as/openvpn-as-2.0.26-CentOS6.x86_64.rpm

rpm –install openvpn-as-*.rpm
Sau khi hệ thống cài đặt hoàn tất sẽ hiển thị thông tin Admin UI và Client UI.
Mặc định sử dụng user openvpn. Bạn có thể set password cho user này với lệnh:
passwd openvpn
Sau đó nhập password mới 2 lần.

Quản trị OpenVPN Server


Sau đó bạn truy cập link sau để vào trang quản trị OpenVPN
https://ip:943
Bạn đăng nhập với user openvpn và password đã được set trước đó.

Kết nối VPN từ PC Client

– Trang này sẽ cho bạn tải các phần mềm để kết nối tới VPN của bạn, ví dụ Windows thì tải link đầu tiên.

– Đối với Windows hay Mac thì bạn tải ở link trong trang trên sẽ tự động kèm theo thông tin cấu hình trực tiếp kết nối vô VPN này rồi nên không cần làm gì thêm, tải về cài vô thôi.

– Sau khi cài thì ở thanh đồng hồ của Windows sẽ xuất hiện icon của OpenVPN nhấp phải vô đó để hiện menu

– Click Connect to địa_chỉ_IP_VPS_của_bạn để kết nối vô VPN

– Nhập username và mật khẩu của account openvpn

Xong bấm Connect để kết nối. Như vậy bạn đã tạo và kết nối vpn hoàn tất.

 

 

Rate this post