Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền đến khách hàng:

  • Sunday 16/10/2016

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền đến khách hàng:

1.Quý khách hoàn tất 2 hồ sơ sau:

+ Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (có xác nhận bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng)
+ Bản khai đăng ký tên miền cho bên nhận chuyển nhượng (có xác nhân bên nhận chuyển nhượng, nếu là cá nhân sử dụng bản khai cá nhân, nếu là tổ chức sử dụng bản khai dành cho tổ chức). Download  Tại đây

Cá nhân: Giấy CMND/CCCD/Passport của chủ thể tên miền.
Tổ chức: GPKD.

Yêu cầu:  là bản gốc hoặc bản photo có công chứng trong vòng 06 tháng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK. Hồ sơ chuyển nhượng nếu chủ thể là cá nhân thì ký tên, ghi rõ họ tên. Tổ chức: đóng mộc + chữ ký người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên. 

2. Hồ sơ gửi đến NĐK:

NĐK kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới các bên tham gia chuyển nhượng trong vòng 3 ngày làm việc.

3. Nộp  Thuế, lệ phí đăng ký và chuyển nhượng 

Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế + Lệ phí đăng ký tên miền + Phí dịch vụ chuyển nhượng:

gửi các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

+ Bên chuyển nhượng là tổ chức trong nước: Xuất 1 hoá đơn GTGT cho bên nhận chuyển nhượng theo chi phí chuyển nhượng (không được phép xuất 0đ), VAT 10%. Nội dung hoá đơn: Chuyển nhượng QSD tên miền …….

+ Bên chuyển nhượng là cá nhân.

* Trường hợp trong năm dương lịch cá nhân chuyển nhượng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá có tổng doanh thu kinh doanh tính từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế GTGT, TNCN, thì cá nhân không phải khai thuế, nộp thuế và làm cam kết gửi kèm hồ sơ chuyển nhượng tên miền Internet. Download  Tại đây

* Trường hợp cá nhân chuyển nhượng được xác định là hoạt động bán hàng hóa, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, TNCN nếu tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng sẽ thuộc diện chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% và TNCN theo thuế suất 0.5%.

4. Thực hiện đổi thông tin:

Nhà đăng ký  nhận đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng, chi phí, giấy tờ hoàn thành thuế chuyển nhượng. Nhà đăng ký phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng, hoàn tất thông báo kết quả đến khách hàng.

Tài liệu tham khảo:

  • Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.
  • Công văn số 350/TCT CS ngày 29/01/2015 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (hướng dẫn đối với tổ chức). (Tại đây)
  • Công văn số 784/TCT TNCN ngày 09/3/2017 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá (hướng dẫn đối với cá nhân). (Tại đây)
1/5 - (1 bình chọn)