Hướng dẫn tích hợp cdn vào framework Django

  • Monday 13/04/2020

Django là 1 web framework khá nổi tiếng được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python. Nó là 1 framework với đầu đủ các thư viện, module hỗ trợ các web-developer. Django sử dụng mô hình MVC và được phát triển bởi Django Software Foundation (DSF một tổ chức phi lợi nhuận độc lập) Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các website phức tạp có sử dụng cơ sở dữ liệu. Django tập trung vào tính năng “có thể tái sử dụng” và “có thể tự chạy” của các component, tính năng phát triển nhanh, không làm lại những gì đã làm. Một số website phổ biến được xây dựng từ Django là Pinterest, Instagram, Mozilla, và Bitbucket.

Bạn có thể  tham khảo cách cài đặt Django  tại đây

Dưới đây là cách tích hợp cdn vào framework Django:

B1. Mở file urls.py trên cùng thư mục với thư mục media của bạn

B2.  sửa nội dung 

# This is only needed when using runserver.
if settings.DEBUG:
urlpatterns = patterns(”,
url(r’^media/(?P<path>.*)$’, ‘django.views.static.serve’, # NOQA
{‘document_root’: settings.MEDIA_ROOT, ‘show_indexes’: True}),
) + staticfiles_urlpatterns() + urlpatterns # NOQA
#urlpatterns = static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT) Thành
# This is only needed when using runserver.
if settings.DEBUG:
urlpatterns = patterns(”,
url(r’^static/(?P<path>.*)$’, ‘django.views.static.serve’, # NOQA
{‘document_root’: settings.STATIC_ROOT, ‘show_indexes’: True}),
) + urlpatterns # NOQA
urlpatterns = patterns(”,
url(r’^media/(?P<path>.*)$’, ‘django.views.static.serve’, # NOQA
{‘document_root’: settings.MEDIA_ROOT, ‘show_indexes’: True}),
) + staticfiles_urlpatterns() + urlpatterns # NOQA
#urlpatterns = static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT)

B3. Mở file settings.py tìm 2 dòng  STATIC_URL và MEDIA_URL  thay thế thành như sau:

STATIC_URL = 'http://linkyourcdn/static/'
MEDIA_URL =  'http://linkyourcdn/media/'

P/S: linkyourcdn = là link cdn mà bạn đã tạo cdn ở nhà cung cấp CDN ví dụ http://cdn.pavietnam.vn

Để sao chép các tệp tĩnh này, trước tiên hãy đảm bảo bạn đang chạy trong môi trường ảo từ thư mục gốc Django:
$ source env/bin/activate

Khi việc này hoàn tất, hãy điều hướng đến thư mục ứng dụng của bạn, nơi tệp Manage.txt được lưu trữ và chạy lệnh sau:
$ python manage.py collectstatic
Bất kỳ tệp tĩnh bên ngoài nào bây giờ sẽ được kéo vào thư mục STATIC_ROOT của bạn, sau đó sẽ được gửi qua CDN.
Sử dụng STATIC_URL trong các tệp mẫu của bạn để tham chiếu các tệp của bạn từ thư mục tĩnh, ví dụ:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ STATIC_URL }}test.css">4.5/5 - (174 bình chọn)