[Chat30s] Hướng dẫn tích hợp Chat30s với Fanpage Facebook

  • Monday 08/04/2019

I. Hướng dẫn tích hợp Chat30s vào Fanpage Facebook

 

 

II. Kiểm tra hoạt động sau khi tích hợp thành công.

III. Cách kiểm tra kết nối với fanpage

1. vào mục cấu hình tích hợp facebook. copy đoạn mã như ảnh dưới

2. vào fanpages cần kiểm tra và dán vào mục nhắn tin của fanpages đó.

3. nhấn vào nút “kiểm tra kêt nối” ở bước 1.

4. Nếu thành công thì sẽ báo về send message successfull