Hướng dẫn tích hợp Facebook Chat vào website WordPress

  • Saturday 01/02/2020

Tích hợp Facebook Chat (Facebook Messenger) vào WordPress

1. Đầu tiên, các bạn cần phải cài đặt và kích hoạt plugin WP Facebook Messenger.

Yêu cầu WordPress Version: 3.9 hoặc cao hơn

Yêu cầu PHP Version: 5.2.4 hoặc cao hơn

2. Truy cập vào Settings => Facebook Messenger và thiết lập các thông số cần thiết cho plugin:

Trong đó, cần lưu ý các thông số sau:

  • Your Facebook Fan Page URL: địa chỉ fanpage trên Facebook của bạn.
  • Custom text for button: tùy biến dòng chữ của nút Messenger trong giao diện WooCommerce.
  • Upload icon or image: lựa chọn icon hoặc hình ảnh cho nút Messenger.
  • Main Color: lựa chọn màu sắc cho nút Messenger.
  • Custom text for open Messenger app button: tùy biến dòng chữ của nút mở ứng dụng Messenger.
  • Language: lựa chọn ngôn ngữ cho giao diện Messenger.
  • Display: các tùy chọn hiển thị (Display all pages but except – hiển thị ở tất cả các trang, ngoại trừ những trang bạn chọn ở bên dưới; Display for page… – hiển thị trong trang do bạn chọn ở bên dưới).

Những mục khác các bạn không cần phải quan tâm bởi vì chúng chỉ dành cho bản PRO (trả phí).

Click nút Save để lưu lại sau khi hoàn tất.

Chúc các bạn cài đặt thành công.

Rate this post