[Chat30s] Hướng dẫn tích hợp Facebook vào Chat30s

  • Monday 08/04/2019

I. Hướng dẫn tích hợp facebook vào Chat30s

Đối với Version 2. Bạn thao tác các bước như ảnh dưới để vào chức năng Liên kết Fanpage.

 

Nhấn nút “Tích hợp Facbook…”

 

Hệ thống sẽ chuyển tới trang facebook. Bạn cần login vào facebook và  đồng ý và tiếp tục với tư cách người quản trị fanpage 

 

Chọn Fanpage cần liên kết và nhấn nút “Tiếp

 

Kiểm tra lại các quyền và nhấn nút “Lưu

Kết nối thành công sẽ có thông báo như ảnh dưới

Bạn nhấn nút OK để trở về trang quản trị Livechat. Sau khi kết nối xong sẽ có danh sách các Fanpage đã được liên kết. Bạn có thể bỏ liên kết bằng cách nhấn nút xóa bên cạnh Fanpage 

 

Bạn có thể xem video hướng dẫn bên dưới :

 

 

II. Kiểm tra hoạt động sau khi tích hợp thành công.

III. Cách kiểm tra kết nối với fanpage

1. vào mục cấu hình tích hợp facebook. copy đoạn mã như ảnh dưới

2. vào fanpages cần kiểm tra và dán vào mục nhắn tin của fanpages đó.

3. nhấn vào nút “kiểm tra kêt nối” ở bước 1.

4. Nếu thành công thì sẽ báo về send message successfull

 
Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây
Rate this post