Hướng dẫn tích hợp Object Storage vào WordPress để lưu trữ file

  • Tuesday 21/02/2023

Với dịch vụ Object Storage, Quý khách có thể sử dụng Object Storage như một kho lưu trữ các file tĩnh cho website của mình. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý khách lưu trữ các file media từ WordPress lên Object Storage.

Các bước thực hiện tích hợp Object Storage vào WordPress để lưu trữ file

Bước 1: Cài plugin Media Cloud lên WordPress

Link tải Plugin: https://wordpress.org/plugins/ilab-media-tools/

objectstorage-wordpress

Sau khi cài đặt xong, nhấn Active plugin này lên để sử dụng.

Bước 2: Kết nối website WordPress tới Object Storage để lưu trữ media

Truy cập vào mục Settings của plugin để bắt đầu cấu hình kết nối lưu trữ.

Tại mục Storage Provider trong phần CLOUD PROVIDER, chọn Other S3 Compatible Service và tích vào Setup Wizard.

Ở bước số 1, nhấn vào NEXT. Qua tới bước số 2, Quý khách cần điền vào các thông tin kết nối tới Bucket mà Quý khách đã khởi tạo

Đối với BUCKET, Quý khách cần khai báo tên bucket mà Quý khách đã tạo ra để dùng cho lưu trữ media WordPress.

Lưu ý: khi tạo bucket trên Control Panel Quý khách phải cấu hình  cho Anonymous Access là Readonly (xem hình bên dưới) nếu không ảnh khi upload vẫn được nhưng không hiển thị qua trang WordPress được.

Các thông số cần khai báo (đây là thông số ví dụ mẫu, sẽ thay đôi tùy thuộc vào Quý khách khi tạo Bucket):
Access Key: testob
Secret: …
Bucket: paobj
Custom Endpoint: objdrive8877api.superdata.vn:443 (thông số này chúng tôi sẽ cung cấp khi quý khách đăng ký dịch vụ)

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, tiếp tục nhấn NEXT để plugin kiểm tra kết nối tới Object Storage.

Nhấp vào START TESTS để plugin bắt đầu kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, nếu Quý khách thấy thông báo hiển thị như hình thì có nghĩa là việc kết nối từ website WordPress của Quý khách đến dịch vụ Object Storage đã hoàn tất. Quý khách tiếp tục nhấn vào NEXT và tắt wizard này đi.

Như vậy Quý khách đã kết nối tới Object Storage hoàn tất. Kể từ thời điểm này, khi Quý khách upload media lên website WordPress của mình, hệ thống sẽ tự động chuyển sang Object Storage để lưu trữ. Ví dụ: Khi upload hình ảnh lên Media Library, những hình ảnh có biểu tượng đám mây có nghĩa là đang được lưu trên Object Storage.

Lưu ý: Khi Quý khách thực hiện xoá các file có hình đám mây (lưu trên Object Storage) khỏi WordPress, mặc định trên Object Storage sẽ không xoá các file này để đảm bảo an toàn, tránh việc Quý khách xoá nhầm.
Để xoá file trên Object Storage khi nhấn xoá ở WordPress, Quý khách cần bật cấu hình sau: Vào Settings của Media Cloud -> Tìm đến mục Delete From Storage -> Bật lên và nhấn Save Changes.

Thông qua bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn Quý khách tích hợp dịch vụ Object Storage vào website WordPress để tối ưu không gian lưu trữ cho web server chính.

Bạn có thể tham khảo thêm thủ thuật và hướng dẫn khác có tại https://kb.pavietnam.vn/

Quý khách có thể tham khảo thêm về dịch vụ Object Storage của P.A Việt Nam tại link https://www.pavietnam.vn/vn/object-storage.html

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)