Hướng dẫn tìm thư mục hay tệp chiếm nhiều dung lượng trong Linux

  • Wednesday 27/10/2021

Tìm thư mục hay tệp chiếm nhiều dung lượng trong Linux là công việc mà người quản trị server Linux cần phải thực hiện.
Bạn phải kiểm tra định kỳ tệp và thư mục nào đang tiêu tốn nhiều dung lượng đĩa hơn.
Việc tìm các tệp, thư mục không cần thiết và giải phóng chúng khỏi đĩa cứng của bạn là rất cần thiết.

Tìm thư mục hay tệp chiếm nhiều dung lượng trong Linux bằng cách sử dụng lệnh du và find.

Cách tìm các tệp và thư mục lớn nhất trong Linux

# du -a /home | sort -n -r | head -n 5

Lệnh trên sẽ tìm kiếm 5 thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất trong /home

Nếu bạn muốn hiển thị các thư mục chiếm dung lượng lớn nhất trong thư mục làm việc hiện tại, hãy sử dụng lệnh:

# du -a | sort -n -r | head -n 5

Nếu bạn muốn hiển thị theo tham số KB, MB, GB:

# du -hs * | sort -rh | head -5

Để hiển thị các tệp/thư mục lớn nhất bao gồm các thư mục con, hãy sử dụng lệnh sau:

# du -Sh | sort -rh | head -5

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị tệp có dung lượng lớn nhất, hãy sử dụng lệnh sau:

# find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5

Để tìm các tệp lớn nhất ở một đường dẫn cụ thể, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

# find /home/Downloads/ -type f -printf "%s %p\n" | sort -rn | head -n 5

Lệnh trên sẽ hiển thị tệp lớn nhất từ ​​thư mục /home/Downloads/

Với các lệnh trên bạn đã có thể dễ dàng tìm kiếm các tệp/thư mục chiếm nhiều dung lượng bên trong server của bạn.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post