Hướng dẫn tối ưu dịch vụ MySql trên Directadmin theo cấu hình máy chủ

  • Tuesday 28/12/2021

Hướng dẫn tối ưu dịch vụ MySql trên Directadmin theo cấu hình máy chủ

Bài viết này sẽ hướng dẫn tối ưu dịch vụ MySql trên Directadmin theo cấu hình máy chủ mà Quý khách đang dùng.
Các bước thực hiên:

1/ Thực hiện SSH vào máy chủ với port 22 qua putty

 

Tham khảo hướng dẫn https://kb.pavietnam.vn/ssh-toi-server-linux-bang-putty.html

 

2/ Thực hiện backup lại mysql trước khi thực hiện

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql_backup yes
./build mysql_backup

Sau khi hoàn tất, Quý khách chạy lệnh sau để kiểm tra mysql_backup đặt tại đâu

cat /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf | grep mysql_backup_dir

3/ Download file cấu hình tối ưu mysql

Download file cấu hình tối ưu mysql mà Directadmin đã cung cấp sẵn tùy thuộc vào cấu hình VPS đang có

  • Với VPS/ Server có cấu hình >= 8gb

cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.old
wget -O /etc/my.cnf http://files.directadmin.com/services/all/mysql/my-huge-5.5.cnf

 

  • Với VPS/ Server có cấu hình >= 2gb

cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.old
wget -O /etc/my.cnf http://files.directadmin.com/services/all/mysql/my-medium-5.5.cnf

 

  • Với VPS/ Server có cấu hình >= 4gb

cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.old
wget -O /etc/my.cnf http://files.directadmin.com/services/all/mysql/my-large-5.5.cnf

 

4/ Restart lại mysql để nhận cấu hình mới

#service mysqld restart

 

Chúc Quý khách thành công

 

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web. Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam. Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website, Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post