Hướng dẫn transfer tên miền Quốc tế

  • Wednesday 23/05/2012

Hướng dẫn transfer tên miền Quốc tế

Chuyển domain từ nơi khác về P.A Vietnam Ltd tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại P.A Vietnam Ltd với bản giá domain hiện tại ở P.A Vietnam Ltd

Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về P.A Vietnam Ltd.

1.
Bạn kiểm tra domain không bị lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois tại www.pavietnam.vn phải là địa chỉ email của bạn check được.
Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key
Bạn kiểm tra domain còn hạn trên 30 ngày, domain của bạn nếu hết hạn và Bạn gia hạn, Bạn đợi sau 45 ngày Bạn mới được transfer về P.A. Nếu bạn transfer theo quy định ICCAN, domain của bạn vẫn transfer thành công nhưng không được gia hạn 1 năm khi chuyển về.
Domain phải đăng ký sau 60 ngày mới transfer được.
Bạn nộp phí gia hạn thêm 1 năm
2. Vui lòng đăng ký Tại đây

Chuyển tên miền về P.A Vietnam Ltd không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn P.A Vietnam Ltd tự động gia hạn thêm 1 năm.

Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về P.A Vietnam Ltd quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.