Hướng dẫn transfer tên miền .VN

  • Wednesday 23/05/2012

Hướng dẫn transfer tên miền .VN

1. Quý khách yêu cầu Nhà Đăng Ký tên miền hiện tại un-lock tên miền và cung cấp authorized-key để cung cấp cho Chúng tôi. Theo quy định VNNIC, tên miền phải còn thời gian duy trì trên 30 ngày và trên 60 ngày kể từ ngày đăng ký mới cho phép chuyển nhà đăng ký. 

2. Tiến hành transfer tên miền về P.A Việt Nam bằng cách vào https://www.pavietnam.vn/vn/chuyen-ten-mien-ve-pa.html  và làm theo hướng dẫn trên form transfer

3. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin bên trên thông qua form transfer. Hệ thống sẽ tiến hành transfer tự động cho Quý khách. Thời gian transfer sẽ mất trong vòng 5 ngày. 

Chú ý:
Chuyển tên miền .VN về P.A Việt Nam không tốn phí (free), nếu Quý khách đóng phí thì sẽ được gia hạn tên miền theo bảng giá http://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html. Sau khi tên miền transfer về P.A Việt Nam, hệ thống sẽ tự động gia hạn cho Quý khách.

– Sau khi hòan tất thủ tục chúng tôi sẽ chuyển đổi tên miền về P.A Vietnam và cung cấp account cho bạn quản lý.
– Trường hợp bạn sử dụng DNS tại P.A Vietnam, bạn sẽ được cung cấp cpanel quản lý.
– Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.
Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel quản lý tên miền http://access.pavietnam.vn