Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 • Monday 10/04/2023

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Dưới đây là thông tin hướng dẫn triển khai eSkooly, về phần mềm các bạn cần phải mua tại Website https://pro.eskooly.com/ thì sẽ có file để cài đặt.

 

1. Yêu cầu hệ thống cho eSkooly

Yêu cầu hệ thống của Laravel framework bao gồm một số yêu cầu cần thiết. Tất cả các yêu cầu này đều được đáp ứng bởi máy ảo Laravel Homestead, vì vậy nó được đề xuất cao để bạn sử dụng Homestead như môi trường phát triển Laravel cục bộ của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Homestead, bạn sẽ cần đảm bảo máy chủ của bạn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • PHP >= 7.1. 3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension
 • BCMath PHP Extension

Trong hầu hết các tài khoản lưu trữ, các tiện ích mở rộng này được bật mặc định. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của mình.

Để eSkooly School hoạt động đúng cách sau khi cài đặt, bạn cần phải thiết lập quyền ghi cho một số thư mục/tệp cụ thể. Dưới đây là danh sách các thư mục/tệp mà bạn nên đảm bảo đã có quyền ghi.

 • installation_dir/storage/app/
 • installation_dir/storage/framework/cache
 • installation_dir/storage/framework/session
 • installation_dir/storage/framework/testing
 • installation_dir/public/uploads/

 

2. eSkooly School Installation

Đăng nhập vào cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

Click vào chức năng MySQL Database Wizard dưới phần tiêu đề Databases.

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

 Bên cạnh New Database nhập tên cho cơ sở dữ liệu của bạn và click chọn Next Step.

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

Bên cạnh Username nhập tên người dùng. Nhập mật khẩu bên cạnh Password, nhập lại lần nữa cho Password (Again) và sau đó click chọn Create User.

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ chỉ định các quyền cho người dùng cho cơ sở dữ liệu. Chọn hộp kiểm bên cạnh All Privileges và sau đó click chọn Next Step.

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

 Tải gói cài đặt eskooly lên hosting.

 • Tải gói từ codecanyon hoặc từ trang web pro.eskooly.com
 • Giải nén gói và bạn sẽ tìm thấy các nội dung sau đây
  • documentation
  • upload.zip
Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

Tải tệp “upload.zip” lên máy chủ của bạn trong vị trí mong muốn bằng cPanel File Manager

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

Sau khi tải lên hoàn tất, Nhấp chuột phải vào gói và chọn Extract. Điều đó sẽ giải nén các nội dung của tệp đã nén.

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

Cấu hình Schoex với thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu

Sử dụng trình quản lý tệp để chỉnh sửa tệp theo đường dẫn .env

Thêm cấu hình Cơ sở dữ liệu vào tệp như được mô tả trong hình ảnh bên dưới

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

Điều chỉnh quyền thư mục

 • Thay đổi quyền thư mục uploads và tất cả các nội dung của nó (Tệp và Thư mục) thành 777
 • Thay đổi quyền thư mục storage và tất cả các nội dung của nó (Tệp và Thư mục) thành 777

 

Bắt đầu cài đặt

 • Sử dụng trình duyệt của bạn để cài đặt Script eSkooly. Nhập địa chỉ ứng dụng của bạn trong trình duyệt, theo sau bởi /install. và nhấn Start để tiến hành cài đặt.
Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 • Kiểm tra thông tin đăng nhập của Codecanyon. Nếu mọi thứ đều đúng, click chọn Next để đến bước tiếp theo.
Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 • Kiểm tra cấu hình cơ sở dữ liệu và quyền truy cập Tập tin và Thư mục. Nếu mọi thứ đều đúng, click chọn Next Step để đến bước tiếp theo.
Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 • Nhập đầy đủ các thông tin Administrator Details, Site Settings, Default Academic Year & License Code. Sau đó click chọn Let’s Go để hoàn tất việc cài đặt.
Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 • Sau khi cài đặt và truy cập thì sẽ có thông tin như hình ảnh bên dưới và đến đây thì việc cài đặt Eskooly đã hoàn tất.
Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

Hướng dẫn triển khai eSkooly ultimate Education ERP thông qua cPanel

 

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Thông tin thêm về hosting: https://kb.pavietnam.vn/category/linux-hosting

5/5 - (1 bình chọn)