Hướng dẫn trỏ tên miền về landingpage SimplePage

  • Monday 24/10/2022

Hướng dẫn trỏ tên miền về landingpage SimplePage

Sau khi chúng ta đã hoàn thành thiết kế SimplePage, bạn cần cấu hình DNS tên miền của mình để chạy website chính thức. Để thiết lập bản ghi CNAME trỏ tên miền của bạn về SimplePage ta cần thực hiện các bước sau:

Đầu tiên, chúng ta cần phải đăng nhập trang quản lý tên miền  -> Chọn tên miền muốn thiết lập CNAME -> Cập nhật bản ghi cho tên miền.

Sử dụng tên miền chính

Trương hợp nếu muốn sử dụng tên miền chính, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

Bước 1: Khai báo bản ghi CNAME

– Tên bản ghi: www

– Loại bản ghi: CNAME

– Giá trị bản ghi: simpleweb.vn

– Sau khi điền xong các trường thì lưu bản ghi lại

* Trường hợp nếu nhà cung cấp không cho trỏ CNAME với domain chính thì bạn có thể trỏ thẻ A về địa chỉ IP: 103.107.183.28

landingpage simplepage

Hoặc:

landingpage simplepage

Bước 2: Hoàn thành việc tạo bản ghi CNAME tên miền cho Simple Page, ta quay lại trang quản lý Simple Page để xác thực tên miền của mình.

Sử dụng tên miền phụ (subdomain)

Trường hợp nếu muốn sử dụng tên miền phụ, vui lòng cấu hình theo các giá trị sau:

Giả sử tên miền chính của bạn là mydomain.com, thì tên miền phụ của chúng ta sẽ có dạng sanpham.mydomain.com.

Chúng ta có thể tạo tên miền phụ và cấu hình như sau:

Bước 1: Khai báo bản ghi CNAME

– Tên bản ghi: sanpham

– Loại bản ghi: CNAME

– Giá trị bản ghi: simpleweb.vn

– Sau khi điền xong các trường thì lưu bản ghi lại

Bước 2: Hoàn thành việc tạo bản ghi CNAME tên miền phụ cho SimplePage. Chúng ta quay lại trang quản lý SimplePage để xác thực tên miền của mình như hình minh họa phía trên.

landingpage simplepage

 

Hy vọng với Hướng dẫn trỏ tên miền về landingpage SimplePage sẽ hỗ trợ được cho mọi người cấu hình thành công.


HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.
Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website.
Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức hữu ít về cấu hình tên miền tại đây: https://kb.pavietnam.vn/category/ten-mien