Hướng dẫn trỏ tên miền tại PA Việt Nam về Simple Page

  • Saturday 22/10/2022

Các bước cấu hình trỏ tên miền tại PA Việt Nam về Simple Page.

   Sau khi bạn đã hoàn thành thiết kế Simple Page, bạn cần cấu hình DNS tên miền của mình để chạy website chính thức.

   Để thiết lập bản ghi CNAME trỏ tên miền của bạn về Simple Page ta cần thực hiện các bước sau

   Đầu tiên bạn phải đăng nhập trang quản lý tên miền của bạn có đường dẫn là https://access.pavietnam.vn/login.php -> Ở tab Cấu hình bản ghi số 1 và 2 các bạn muốn chỉnh sửa hay nhấn nút sửa để có thể cấu hình bản ghi.

Các giá trị bản ghi tên miền trỏ về Simple Page:

  • Khai báo bản ghi ACNAME

        – Host: @ hoặc tên miền của bạn

        – Loại bản ghi (type): ACNAME

        – Địa chỉ: simpleweb.vn

       ===========================================

  • Khai báo bản ghi CNAME

        – Host: www

        – Loại bản ghi (type): CNAME

        – Địa chỉ: simpleweb.vn

        Sau đó nhấn nút Lưu cấu hình và chờ 10 phút sau kiểm tra lại để các DNS Server trong nước và DNS Server quốc tế nhận cấu hình bạn vừa khai báo. Hoàn thành việc tạo bản ghi CNAME tên miền cho Simple Page, ta quay lại trang quản lý Simple Page để xác thực tên miền của mình.

 

cau-hinh-ten-mien-simple-page

 

 

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết tại đây.

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (2 bình chọn)