Hướng dẫn trỏ tên miền về Hosting của WEBCAKE

  • Thursday 30/11/2023

1. Trỏ tên miền chính (Domain)

Vào phần quản trị tên miền ở nơi bạn mua tên miền và cấu hình một trong 2 bản ghi sau để điều hướng tên miền đó trỏ về địa chỉ của Webcake

webcake

2. Trỏ tên miền con (Subdomain)

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là subdomain.tenmiencuaban.com.
Chọn tên miền chính mà bạn muốn cài đặt, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
webcake

3. Kiểm tra DNS

Để kiểm tra DNS đã được cấu hình đúng chưa, truy cập: https://dns.google.com/
Dán tên miền của bạn vào để kiểm tra:

checkdns google

Màn hình sẽ hiện lên thông tin tên miền của bạn, kiểm tra:

webcake

4. Xác thực tên miền trong Dashboard Webcake

Truy cập Dashboard Webcake -> Tên miền: https://webcake.io/v3/domains
Thêm tên miền bạn cần xác thực sau khi trỏ về Webcake:

hinh anh

Để xác thực tên miền: Chọn tên miền cần xác thực -> Biểu tượng ba chấm (…) -> Xác thực
hinh anh
======================================
======================================
Sau khi xác thực tên miền thành công, bạn có thể xuất bản Landing Page dưới dạng tên miền của bạn. 

Hy vọng, qua bài viết này, hy vọng bạn đã biết cách trỏ tên miền về Webcake.

Một điều không kém quan trọng hơn đó chính là chọn mặt gửi vàng bạn hãy đến với P.A Việt Nam – Nhà đăng ký Tên miền trực thuộc VNNIC, được tổ chức Tên miền quốc tế ICANN công nhận. Nhà cung cấp Hosting, Máy Chủ Server lớn nhất Việt Nam.

Chúng tôi luôn hướng đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng: dễ đặt mua, thanh toán nhanh, toàn quyền quản lý và điều chỉnh các tùy chọn theo ý muốn…

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết khác tại đây.

Rate this post