Hướng dẫn trỏ thay đổi DNS và trỏ IP cho tên miền .VN

  • Wednesday 23/05/2012

Hướng dẫn cấu hình domain về IP hosting/server trên hệ thống quản trị tên miền

 

Hướng dẫn thay đổi DNS tên miền .VN

Rate this post