Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn trỏ thay đổi DNS và trỏ IP cho tên miền .VN

Hướng dẫn cấu hình domain về IP hosting/server trên hệ thống quản trị tên miền

 

Hướng dẫn thay đổi DNS tên miền .VN

4.5 / 5 ( 138 bình chọn )
Exit mobile version