Hướng dẫn upload CMND trên support.pavietnam.vn

  • Monday 13/03/2017

Để xác thực thông tin khách hàng và active dịch vụ, Quý khách vui lòng upload bản Scan Chứng minh nhân dân/Passport lên https://support.pavietnam.vn. Để thực hiện upload, Quý khách cần thực hiện theo các bước sau:

Quý khách chuẩn bị bản scan, hình chụp chứng minh nhân dân.

Hướng dẫn upload CMND/Passport:
Bước 1: Truy cập vào https://support.pavietnam.vn đăng nhập vào với mã PA- hệ thống sẽ xuất hiện form yêu cầu upload CMND/Passport  nếu Quý khách chưa upload.

(Nếu Quý khách tắt form popup CMND, để hiển thị lại chỉ cần nhấn f5 trang chủ support là sẽ hiển thị form popup CMND hoặc Quý khách nhìn phía trên cùng góc phải Thông tin tài khoản, Click  Icon “Thay đổi“, chọn Tab Upload Scan)
Bước 2: Quý khách chọn nút Chọn Browse và tìm đến nơi lưu hình ảnh bản scan.
Bước 3: Sau khi chọn hình ảnh, Quý khách nhấn lưu lại là hoàn tất.

Quý khách tham khảo Video hướng dẫn upload CMND/Passport: