Hướng Dẫn upload file ISO và ADD ISO trên KVM

  • Thursday 20/06/2019

Hướng Dẫn upload file ISO và Boot ISO trên KVM

B1: Đăng nhập vào https://cloudpanelxx.superdata.vn:4083/ sau đó click vào mục ISO => Add ISO như hình sau.

P/S: ISO URL là đường dẫn chứa file .ISO cần download lên cloudpanel

(VD: http://storage.superdata.vn/iso/user/xx.iso)

B2. Vào VPS Configuration =>Muc select ISO Chọn file iso vừa upload lên => Sau đó chọn submit để lưu cấu hình.

B3. Kế tiếp chọn vào icon sau để start lại VPS 

B4: Click vào biểu tượng vnc trên cloudpanel để vào màn hình console như hình sau để tiến hành setup hệ điều hành.

B5. Bấm phims ECS và bấm phím số 3 để boot và iso hệ điều hành vừa upload lên

B6. Add driver virtio cho storage

B7. Sau khi setup Hệ điều hành xong, Vào mục device manager add drive cho card mạng

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số hướng dẫn setup hệ điều hành sau:

– Window 2012: https://blogs.msdn.microsoft.com/msgulfcommunity/2013/03/06/installing-windows-server-2012-step-by-step/

– Centos : https://docs.centos.org/en-US/centos/install-guide/Simple_Installation/

– ubuntu : https://www.linuxtechi.com/install-ubuntu-16-04-with-screenshots/

Lưu ý: Hướng dẫn mục đích chỉ để tham khảo, chúng tôi chỉ cung cấp nền tảng ảo hóa quý khách hàng có thể cài đặt thử nghiệm và chịu trách nhiệm với những gì mình tiến hành cài đặt.

Rate this post