Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn Upload source và database lên Windows Hosting Plesk 2021

Để upload souce code , db website lên hosting windows sử dụng plesk, thực hiện các bước sau:

Đăng nhập vào giao diện quản trị plesk

Upload source code vào Hosting

Upload dữ liệu nén (Zip) với công cụ hỗ trợ từ Plesk Panel

-Chọn vào mục File Manager.

-Xóa các tập tin mặc định trong thư mục httpdocs đi trước khi upload dữ liệu mới lên hosting.

-Chọn upload.

*Lưu ý upload 1 tập tin .zip lên hosting sau đó giải nén ra lại các tập tin bên trong.

Như vậy là chúng ta đã thành trong bước upload source code lên host bằng giao diện Plesk

Upload source code với tài khoản FTP Account

Bạn có thể sử dụng bất gì công cụ phần mềm FTP nào để upload dữ liệu. Ngoài ra, có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm FTP là File Zilla và Total Commander sau:

 

Tạo database trên Window Hosting

-Vào phần database để tạo cơ sở dữ liệu và user kết nối database.

-Chọn ijmport dump để import cơ sở dữ liệu.

-Cuối cùng quay lại phần File Manager, tìm đến tập tin đang giữ chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và tiến hành điền lại các thông tin như: databaseServer, databaseName, username, password.

Như vậy bài viết đã hướng dẫn các bước upload source code và db lên hosting Window Plesk.

Mong rằng bài viết đã mang đến các thông tin hưu ích đến các bạn !

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin khác về dịch vụ Hosting tại: https://www.pavietnam.vn/vn/hosting.html
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo các ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post
Exit mobile version