Hướng dẫn về SSL

  • Monday 28/05/2012

 

 

Tôi đăng ký SSL cho tên miền redidea.vn  tại PAVietnam thì cần làm những bước gì để active?

Trả lời

Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau: 

 

Cung cấp 1 email admin (email này sẽ dùng để quý khách liên hệ với nhà cung cấp ssl về sau nếu cần sinh lại ssl khi thay đổi ip hay server ) 

Tạo 1 email dạng : admin@redidea.vn   (email này sẽ check xác nhận sinh ssl từ nhà cung cấp ) 

 

Sinh CSR theo các công cụ hỗ trợ từ control panel cpanel mà quý khách đang sử dụng 

hoặc theo các hướng dẫn 

https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO6506&actp=LIST&viewlocale=en_US 

 

Cung cấp CSR cho pa việt nam (check xem đúng csr hay không : https://www.rapidsslonline.com/checkcsr.aspx), cho biết version và webserivce đang dùng vd : apache 2 , iis6  v.v 
 

Xác định chính xác tên miền đăng ký (phân biệt rõ có hoặc không có www) :  redidea.vn