Hướng dẫn xem thống kê xóa ghi âm trên tổng đài

  • Wednesday 20/10/2021

Hướng dẫn xem thống kê xóa ghi âm trên tổng đài ảo tại PA Việt Nam

Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn xem thống kê xóa ghi âm trong phần thống kê trên tổng đài ảo tại PA Việt Nam.

1. Xem thống kê trên tổng đài ảo

Đầu tiên, ở hướng dẫn xem thống kê xóa ghi âm trên dịch vụ tổng đài ảo chúng ta có thể login vào quản trị tổng đài https://crm.pavietnam.vn/.

Sau đó chúng a chọn phần Thống Kê

Tiếp đến, chúng ta có thể chọn Tìm Kiếm để xem log nếu để mặc định từ hệ thống hoặc có thể tùy chọn theo công cụ thống kê:

  • Thời gian: Chọn khung thời gian cần tìm kiếm
  • Số điện thoại: Khi cần tìm log gọi của 1 số điện thoại cụ thể
  • Thời gian cuộc gọi: Khoảng thời gian cuộc gọi
  • Đầu số: Trường hợp dành cho tổng đài có nhiều đầu số
  • Phòng ban: Nếu có
  • Cuộc gọi: Có thể chọn theo cuộc gọi đến, gọi ra, gọi nội bộ,…
  • Trạng thái: Có thể chọn đã trả lời, không trả lời hoặc bạn máy
  • Số dòng dòng mỗi trang: Có thể nhập số dòng hiển thị theo mong muốn.

* Thông thường chúng ta chỉ cần để mặc định hoặc chọn khung thời gian, trạng thái cuộc gọi và số dòng mỗi trang để xem thông kê.

*Trong hướng dẫn xem thống kê xóa ghi âm trên dịch vụ tổng đài ảo tại PA Việt Nam, chúng tôi xin hướng dẫn thao tác đơn giản và thông dụng nhất để thực hiện.

2. Xóa ghi âm trên tổng đài ảo

Đầu tiên, chúng ta cũng login vào quản trị tổng đài https://crm.pavietnam.vn/. Sau đó chúng a chọn phần Thống Kê như ở thao tác xem log cuộc gọi trên tổng đài ảo.

Để chọn xóa một số dòng ghi âm trong thống kê, chúng ta có thể chọn vào icon Thùng rác tại dòng cần xóa –>> Chọn Xóa file ghi âm.

Để chọn xóa toàn bộ số dòng ghi âm đang hiển thị trong thống kê, chúng ta có thể chọn vào icon Thùng rác trên tiêu đề –>> Sau đó, chọn Xóa file ghi âm.

 

Hy vọng mọi người sẽ thao tác thành công khi xem qua hướng dẫn xem thống kê xóa ghi âm trên tổng đài ảo tại PA Việt Nam.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Tổng Đài Ảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Tổng Đài Ảo

Tổng Đài Chat 30s

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)