Hướng dẫn xóa cache known_hosts SSH trên Windows Terminal

  • Friday 10/12/2021

Ngày 05/10/2021 vừa qua Windows 11 đã chính thức được Microsoft tung ra cho cho người dùng trên toàn thế giới. Và hiện tại Windows 11 cũng đang dần phổ biến hơn trong công việc cũng như giải trí hằng ngày của mọi người. Nếu các bạn đang sử dụng Windows 11 hỗ trợ mình trong công việc và cụ thể hơn là bạn đang sử dụng chương trình Windows Terminal (đây có thể là chương trình sẽ thay thế cho Putty và các bạn phải cài đặt thêm) và gặp vấn đề về SSH thì đây sẽ là một thủ thuật nhỏ giúp bạn truy cập thành công qua giao thức SSH.

Lỗi SSH trên Windows Terminal

Nếu bạn gặp phải lỗi như này trong quá trình thực hiện SSH trên Windows Terminal thì thử tham khảo bài viết này nhé.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@     WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
5c:9b:16:56:a6:cd:11:10:3a:cd:1b:a2:91:cd:e5:1c.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/user/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/user/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for ras.mydomain.com has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

known_hosts trên Windows Terminal

Mục đích của tệp known_hosts là để máy khách xác thực máy chủ mà họ đang kết nối. Lỗi này sẽ xảy ra khi key SSH của máy chủ có thay đổi, để khắc phục lỗi này chúng ta phải xóa key gây ra lỗi. 

Cách 1: Xóa tất cả file known_hosts trên Windows Terminal

Cách này khá đơn giản, các bạn chì cần tìm folder chứa file known_hosts và thay đổi tên mới. Thực hiện theo lệnh như sau:

cp ~/.ssh/known_hosts ~/.ssh/known_hosts.old

Hoặc là xóa hẳn file known_hosts
rm ~/.ssh/known_hosts

Cách 2: Xóa cache cho máy chủ quy định trên Windows Terminal:

Nếu bạn nhìn vào thông báo lỗi, bạn sẽ thấy dòng này:
RSA host key for ras.mydomain.com has changed and you have requested strict checking.
Điều này cho biết máy chủ nào là máy chủ vi phạm, vì vậy bây giờ bạn có thể xóa khóa đó bằng cách chạy: 
ssh-keygen -R HOSTNAME

xóa cache hosts và thực hiện SSH

Sau đó bạn có thể thử lại SSH của mình.

Hiện tại Windows Terminal đang có sẵn trên Windows 11 vì vậy có thể thay thế cho ứng dụng Putty mà các bạn phải cài đặt thêm. Thì đây là trải nghiệm mới khi làm việc trên Windows 11. Cùng thử và trải nghiệm nhé.

Thông tin kiến thức cơ bản Windows Server tại: https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/windows-server
Thông tin kiến thức cơ bản Windows Hosting tại: https://kb.pavietnam.vn/category/windows-hosting
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Server Riêng tại: https://www.pavietnam.vn/vn/thue-server-rieng.html
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Cloud Server tại: https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook P.A Việt Nam: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post