Hướng dẫn xóa cache trình duyệt trên máy tính 2021

 • Saturday 01/08/2020

Bài viết sẽ hướng dẫn quý khách cách xoá cache trình duyệt sau:

Xoá cache trình duyệt trên Chrome.

 • Khi bạn mở Google Chrome mở thanh menu và chọn mục History -> History

 • Chọn Clear browsing data…
 • Chọn thời gian. Chọn All Time để xóa hết
 • Chọn loại bạn muốn xóa: cache, cookies, history.
 • Nhấn nút Clear data

Xoá cache trên Firefox.

 • Khi mở Mozilla Firefox mở ký hiệu menu 3 gạch bên góc phải màn hình, chọn Library › History › Clear Recent History
 • Chọn thời gian cần xóa. Để xóa toàn bộ, chọn tùy chọn All Time
 • Chọn loại để xóa – cache, cookies, history.
 • Nhấn nút Clear Now.

Xóa cache trên trình duyệt Safari.

 • Chuyển tới  History trong thanh menu ở trên trình duyệt và chọn Clear History.
 • Chọn thời gian. Để xóa mọi thứ, nhấn lựa chọn all history
 • Safari xóa lịch sử, cache, cookies mà không có lựa chọn một trong số chúng.
 • Nhấn nút Clear History.

Xóa cache trên Microsoft Edge.

 • Chuyển tới thanh menu phía trên bên phải và chọn Settings.
 • Chọn Choose what to clear bên dưới mục Clear browsing data.
 • Chọn item bạn muốn xóa khỏi danh sách drop-down.
 • Nhấn nút Clear và đợi tiến trình kết thúc.
 • Bạn có thể chọn nó tự động xóa cache mỗi khi trình duyệt đóng lại.

THÔNG TIN THÊM

Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo các ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Trang kiến thực tại PA: https://kb.pavietnam.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn