Hướng dẫn xử lý lỗi Remote Desktop Connection “This could be due to CredSSP encryption oracle remediation …”

  • Wednesday 15/12/2021

Hướng dẫn xử lý lỗi Remote Desktop Connection “This could be due to CredSSP encryption oracle remediation …”

Vào tháng 3/2018, Microsoft đã phát hành bản cập nhật bảo mật liên quan đến giao thức Credential Security Support Provider protocol (CredSSP) được sử dụng bởi kết nối Remote Desktop Protocol (RDP) giữa Windows Client và Windows Server. Vô hình chung điều này ảnh hưởng đến ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop client để kết nối đến Server hay VPS Windows bạn có thể sẽ gặp phải thông báo lỗi về “CredSSP encryption oracle remediation error” như hình dưới đây khi cố gắng kết nối Remote Desktop đến Windows Server.

Lỗi “This could be due to CredSSP encryption oracle remediation …”

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported

Remote computer: XXX.XXX.XXX.XXX
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660

Trước đây, khi chưa có bản update này, bạn dễ dàng kết nối máy chủ Windows bằng RDP, nhưng sau khi Microsoft bắt Windows Server update patch mới thì không dễ để client kết nối RDP Windows Server nữa. Trường hợp này xảy ra khi mà kết nối RDP được tạo ra giữa 1 bên đã được cập nhật patch (thường là RDP Client) và 1 bên chưa được cập nhật patch (thường là Windows Server).

 

Nguyên nhân

Điều này là do lỗ hổng bảo mật CVE-2018-0886 | CredSSP Remote Code Execution Vulnerability. Vào tháng 3/2018 Microsoft đã phát hành bản cập nhật để thực hiện 2 vấn đề :

  • Thay đổi cách thức giao thức CredSSP xác thực các request trong suốt quá trình chứng thực.
  • Thay đổi cấu hình chính sách “Encryption Oracle Remediation” từ Vulnerable sang Mitigated .

Vấn đề chứng thực RDP có thể phát sinh khi mà local client và máy chủ remote Windows Server khác nhau về thông số cấu hình “Encryption Oracle Remediation” nhằm định nghĩa cách thức xây dựng session RDP với CredSSP.

Vậy sẽ có 3 trường hợp như sau:

  • Nếu phía client đã tự động update patch, và tiến hành kết nối RDP tới Windows Server chưa được update patch, thì sẽ bị khoá kết nối và hiển thị lỗi như trên.
  • Nếu phía client chưa được update patch, trong khi Windows Server đã update patch thì RDP vẫn hoạt động. Chỉ là session dễ bị tấn công.
  • Nếu cả phía client và windows server đã update patch, thì kết nối RDP hoàn toàn an toàn với tiêu chuẩn mới.

 

Hướng dẫn xử lý lỗi “This could be due to CredSSP encryption oracle remediation”:

Cách xử lý tốt nhất đó là hãy tiến hành cập nhật bản vá mới liên quan CredSSP trên Windows Server và cả RDP Client. Nhưng nếu bạn muốn có thể kết nối Remote Desktop vào một máy chủ Windows Server chưa cập nhật bản vá lỗ hổng CredSSP, thì trên máy tính Windows Client bạn có thể sử dụng cách thức hạ mức độ bảo vệ ứng dụng trong chính sách (policy) ‘Encryption Oracle Remediation‘ xuống cấp ‘Vulnerable‘ thông qua Group Policy.

Bước 1: Mở Local Group Policy Editior

Mở Local Group Policy Editor:

  • Bấm tổ hợp phím Windows + R và rõ ” gpedit.msc “

Mở Local Group Policy Editor

Bước 2: Di chuyển đến “Encryption Oracle Remediation”

  • Di chuyển đến đường dẫn sau: Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentials Delegation
  • Chọn vào “Encryption Oracle Remediation” 

Thiết lập lại Encryption Oracle Remediation

Bước 3: Kích hoạt và thiết lập lại

  • Kích hoạt “Enabled” và thiết lập “Protection Level” sang “Vulnerable” 

Enabled và thiết lập Protection Level sang Vulnerable

Sau đó kiểm tra lại kết nối remote desktop của các bạn nhé:

Thông tin kiến thức cơ bản Windows Server tại: https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/windows-server
Thông tin kiến thức cơ bản Windows Hosting tại: https://kb.pavietnam.vn/category/windows-hosting
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Server Riêng tại: https://www.pavietnam.vn/vn/thue-server-rieng.html
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Cloud Server tại: https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook P.A Việt Nam: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post