Hướng dẫn xử lý lỗi Roundcube Database Error trên directadmin

  • Friday 17/12/2021

Khi bạn truy cập webmail roundcube trên directadmin bị báo lỗi “DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!” như hình sau:

Lỗi này thường do liên quan đến kết nối database. Để xử lý bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: SSH vào server.

Bạn cần phải ssh vào server với quyền root . Bạn có thể tham khảo hướng dẫn ssh tại link sau:

Hướng dẫn SSH server

Bước 2: Kiểm tra log của roundcube

Bạn cần phải xem log error để biết chính xác lỗi :

Bạn có thể dùng lệnh sau để xem 5 dòng cuối cùng của log error sau: #tail -n 5 /var/www/html/roundcube/logs/errror.log

Khi đó bạn sẽ thấy log báo lỗi liên quan đến kết nối database sau:

Bước 3 : Xử lý cài đặt lại Roundcube

Bạn chạy lệnh sau để lấy thông tin đăng nhập database của user da_admin:

#cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

Sau đó bạn truy cập vào database bằng lệnh:

#mysql -u da_admin -p
Bạn nhập password của user da_admin đã cat ở link trên để vào mode excute của database.

Tiếp theo bạn chạy lệnh sau:
> DROP DATABASE da_roundcube;
>quit

Sau đó bạn vào đường dẫn sau và thực hiện build với lệnh sau :
#cd /usr/local/directadmin/custombuild
#./build roundcube

Bạn chờ khoảng 10' để hệ thống cho build hoàn tất là bạn có thể cho truy cập lại vào webmail bình thường.


Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết về server tại link sau:

https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/linux-server

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
tên miền id.vn