Hướng dẫn hủy hóa đơn theo TT 78 ở nhà cung cấp hddt cũ

  • Saturday 10/12/2022

Trường hợp hủy hóa đơn theo TT 78 bên nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điên tử cũ thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót, ký số gửi cơ quan thuế để Cơ Quan Thuế tiếp nhận thông tin về việc hủy hóa đơn của nhà cung cấp cũ.

Bước 1: Truy cập trang quản trị hóa đơn.

Quý khách chọn mục Xử lý hóa đơn –> Thông báo hóa đơn sai sót để lập thông báo.

hủy hóa đơn theo TT 78

Bước 2: Lập thông báo hóa đơn sai sót

Quý khách chọn Lập thông báo.

hủy hóa đơn theo TT 78

Quý khách điền đúng thông tin để hủy hóa đơn theo TT 78 ở nhà cung cấp hóa đơn điện tử cũ.

  • Mã CQT: Mã của CQT đã cấp cho hóa đơn bên nhà cung cấp cũ, VD: 003DFFAC1F263846529848EFA8Dxxxxxx
  • Ký hiệu: VD: 1C22TYY
  • Số hóa đơn: VD: 00000018
  • Ngày hóa đơn: Ngày lập hóa đơn bên nhà cung cấp cũ.
  • Loại áp dụng hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  • Tính chất: Hóa đơn hủy
  • Lý do: Quý khách ghi lý do hủy vào.

hủy hóa đơn theo TT 78

 

Bước 3: Ký phát hành, gửi CQT

Sau khi Chọn nơi lập hoàn tất, Quý khách Thêm mới, sau đó Ký phát hành để gửi CQT.

hủy hóa đơn theo TT 78

Trên là bài viết về Hướng dẫn hủy hóa đơn bên nhà cung cấp hddt cũ để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (1 bình chọn)