Import danh sách email Cpanel

  • Saturday 19/09/2020

Bài viết này mô tả cách sử dụng cPanel để import danh sách địa chỉ e-mail giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian thay vì tạo từng tài khoản hoặc giao nhận theo cách thủ công.

Tổng quan:

Để import danh sách địa chỉ email của bạn, danh sách phải là file excel .xls hoặc tệp .csv (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy).

1/Tạo file .csv:

Bạn cần tạo file accounts.csv với danh sách mail cần tạo , hiện tại mình demo nên sẽ import 2 mail sau:

info@pavietnam.vn       pass:P@vietnam#1
ketoan@pavietnam.vn   pass:P@vietnam#2

thì tạo file accounts.csv với nội dung như sau:

Email,Password
info@pavietnam.vn,P@vietnam#1
ketoan@pavietnam.vn,P@vietnam#2

Trường hợp bạn cần thêm cột quota (MB) thì file sẽ có dạng như sau:

Email,Password,Quota
info@pavietnam.vn,P@vietnam#1,1000

2/Hướng dẫn import file .csv

Sau khi tạo file accounts.csv, quý khách đăng nhập vào trang quản trị mail cpanel.

 

 

Chọn Address importer:

 

 

Chọn Choose file để browse về đường dẫn file accounts.csv trước đó lưu và nhấn Next

 

 

 

Nhấn Next.

 

 

Nhấn Finish

 

 

 

Ra lại trang Home cpanel , chọn Email accounts để kiểm tra lại danh sách mail đã import thành công hay chưa.

 

 

 

 

Như vậy là đã import 2 mail trên thành công.

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký dịch vụ mail server sử dụng tại địa chỉ sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server-rieng.html

Dịch vụ khuyến mãi khác tại pa:

https://www.pavietnam.vn/vn/uu-dai-ngay-hosting-day.html

https://www.pavietnam.vn/vn/giam-gia-packup-cpanel-khi-dang-ky-kem-hosting.html

Bài Viết Liên Quan:

Rate this post