Cyberpanel v2.x – Hướng dẫn install extensions PHP

  • Wednesday 10/06/2020

Tiện ích mở rộng (extension php) PHP là các thư viện mà chứa các hàm đặc biệt được sử dụng khi code PHP. PHP có rất nhiều các gói mở rộng và CyberPanel cung cấp giao diện (UI) hỗ trợ cài đặt hoặc gỡ bỏ các gói mở rộng (extensions) PHP này.

Mặc định CyberPanel sẽ cài đặt sẵn các gói mở rộng cần thiết như Zip, Zend OPcache, Imap, Mbstring, Mcrypt…

Để cài, xóa tiện ích mở rộng (extensions), các bạn tham khảo như sau:

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với quyền admin

Truy cập mục Server > PHP > Install Extensions > tương ứng extension cần cài, xóa > Install / Uninstall

Chi tiết thông số:

  • Select PHP: chọn phiên bản PHP cần cài tiện ích mở rộng liên quan (extensions)
  • Search Extensions: các bạn nhập tên extension cần cài, xóa vào ô này, ví dụ imagick
  • Status: chú ý nếu Installed là đã cài extension này rồi, còn Not-Installed là chưa cài, lúc này nút Install mới click được. cần xóa extension nào thì chọn Uninstall tương ứng.

Lưu ý: mặc định các phiên bản có cài đặt sẵn Zend Opcache (module caching), nên khi cài đặt xong extension sẽ mất 1 lúc để cập nhật trên phpinfo(), nếu các bạn cần apply ngay, có thể remove extension Opcache trước sau đó cài đặt extension cần.

Đồng thời, khi cài đặt xong, các bạn SSH vào máy chủ và restart 2 dịch vụ sau:

  • #systemctl restart lscpd
  • #service lsws restart

Tùy 1 số extensions mà khi cài đặt sẽ báo thành công hoặc thất bại do cần cài thêm 1 số thư viện khác hoặc dịch vụ  cũng như repo không phù hợp.

Kết quả cài đặt thành công gói mở rộng (extension)

Kiểm tra với phpinfo();

Chúc các bạn thành công

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post